Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A konferenciatolmácsok nyelvkombinációja

A konferenciatolmácsok legtöbbször passzív nyelv eikről dolgoznak anyanyelvükre. Anyanyelvük az aktív nyelvük, melyet néha „A” nyelvnek is mondanak.

A tolmácsok egy része anyanyelvén kívül más nyelvet is beszél olyan magas szinten, hogy az általa ismert nyelvek közül egyről vagy többről képes arra tolmácsolni. Ez a nyelv az illető második aktív nyelv. Azt a tolmácsolási technikát, amikor a tolmács anyanyelvéről második aktív nyelvére tolmácsol, retúrnak nevezzük. A tolmácsok némelyike második aktív nyelvére csak konszekutív tolmácsolást végez, szinkrontolmácsolást nem.

A tolmácsok közül néhányan arra is képesek, hogy valamennyi nyelvükről tolmácsoljanak második aktív nyelvükre. Ebben az esetben beszélünk teljes második kabinról. Még kisebb azok száma, akik kettőnél több aktív nyelvvel rendelkeznek.

A passzív nyelvek azok a nyelvek, amelyeket a tolmácsok tökéletesen értenek és többnyire bizonyos fokig beszélnek is. Azt azonban nyelvtudásuk nem teszi lehetővé, hogy e nyelvekre dolgozzanak.

A Konferenciatolmácsok Nemzetközi Egyesülete (AIIC) az alábbi definíciókexternal link segítségével határozza meg e fogalmakat :

Aktív nyelvek:

A: A tolmács anyanyelve (vagy egy általa minden szempontból anyanyelvi szinten beszélt másik nyelv), amelyre a tolmács az általa ismert összes többi nyelvből konszekutív és szinkrontolmácsolást egyaránt végez. A tagok mindegyikének rendelkeznie kell legalább egy „A" nyelvvel, de lehet több „A" nyelvük is.

B: A tolmács anyanyelvétől eltérő nyelv, amelyet a tolmács tökéletesen beszél, s amelyre az általa ismert többi nyelv közül egyről vagy többről dolgozik. Néhány esetben „B" nyelvére a tolmács vagy csak konszekutív, vagy csak szinkrontolmácsolást végez.

Passzív nyelvek:

C: Azok a nyelvek, amelyeket a tolmács teljesen ért, s amelyekről tolmácsolást végez.