Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jezična kombinacija konferencijskog prevoditelja

Konferencijski prevoditelji u većini slučajeva prevode sa svojih pasivnih jezika na svoj materinji jezik. Materinji jezik je njihov aktivni jezik te je ponekad poznat kao A-jezik.

Neki prevoditelji izvrsno govore jezik koji nije njihov materinji jezik i mogu prevoditi na taj jezik s jednog ili više drugih jezika. To znači da imaju drugi aktivan jezik. Kaže se da prevoditelj koji može prevoditi sa svog materinjeg jezika na drugi aktivni jezik radi „retour“. Neki prevoditelji koji imaju drugi aktivni jezik prevode na taj jezik samo kada prevode konsekutivno, ali ne kada prevode simultano.

Mali broj prevoditelja može prevoditi sa svih jezika iz svoje kombinacije na drugi aktivni jezik. Za te se prevoditelje kaže da mogu pokriti dvije kabine. Još je manje prevoditelja koji imaju više od dva aktivna jezika.

Pasivni jezici su jezici koje prevoditelj potpuno razumije i najčešće ih govori do određene mjere, ali ne dovoljno da može prevoditi na taj jezik.

Međunarodna udruga konferencijskih prevoditelja, AIIC, koristi sljedeće definicijeexternal link:
 

Aktivni jezici:

A : Materinji jezik (ili neki drugi jezik istovjetan materinjem jeziku) na koji prevoditelj prevodi s drugih jezika na oba načina, simultano i konsekutivno. Svi članovi moraju imati barem jedan „A” jezik, ali mogu imati i više od jednog.

B : Jezik koji nije prevoditeljev materinji jezik, kojim on savršeno vlada i na koji on prevodi s jednog ili više drugih jezika iz svoje kombinacije. Neki prevoditelji prevode na „B” jezik na samo jedan od dva načina usmenog prevođenja.

Pasivni jezici:

C : Jezici koje prevoditelj potpuno razumije i s kojih prevodi.