Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Konverentsitõlgi keelekombinatsioon

Enamasti tõlgivad konverentsitõlgid oma passiivsetest keeltest emakeelde. Emakeel on nende aktiivne keel ja seda nimetakse mõnikord A-keeleks.

Mõned tõlgid valdavad lisaks oma emakeelele suurepäraselt veel ühte keelt ning suudavad sellesse tõlkida ühest või enamast keelest. Neil on teine aktiivne keel. Kui tõlk suudab oma emakeelest teise aktiivsesse keelde tõlkida, siis öeldakse, et ta teeb retour´i. Mõnel juhul teevad tõlgid retour´i ainult järel-, mitte sünkroontõlkena.

Tõlgid valdavad teist aktiivset keelt harva nii hästi, et tõlkida sellesse kõikidest keeltest, mida nad oskavad. Seda suutvate tõlkide puhul öeldakse, et nad töötavad kahes tõlkekabiinis.

Passiivsed keeled on keeled, millest tõlk täielikult aru saab ning mida ta enamasti valdab piisavalt vestlemiseks, kuid mitte neisse tõlkimiseks.

AIIC, konverentsitõlkide rahvusvaheline assotsiatsioon, selgitab mõisteid järgnevaltexternal link:

Aktiivsed keeled:

A - tõlgi emakeel (või teine täiesti samaväärne keel), millesse ta tõlgib kõikidest teistest keeltest, mis kuuluvad tema keelekombinatsiooni ja mõlemas tõlkeviisis – nii sünkroon-, kui ka järeltõlkes. Kõigil liikmetel peab olema vähemalt üks "A-keel", kuid neid võib ka rohkem olla.

B - Keel, mis pole tõlgi emakeel ning mida ta valdab täiuslikult ja millesse ta tõlgib ühest või enamast keelest, mis kuuluvad tema keelekombinatsiooni. Mõned tõlgid teeavd "B-keelde" kas ainult sünkroon- või järeltõlget.

Passiivsed keeled:

C - keeled, millest tõlk täielikult aru saab ning millest ta tõlgib.