Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ο γλωσσικός συνδυασμός του διερμηνέα συνεδριάσεων

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διερμηνείς συνεδριάσεων κάνουν διερμηνεία από τις παθητικές τους γλώσσες προς τη μητρική τους γλώσσα. Η μητρική γλώσσα είναι η ενεργητική τους γλώσσα, η οποία συχνά αναφέρεται ως γλώσσα A.

Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζουν άριστα μια άλλη γλώσσα, εκτός της μητρικής τους, και είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία προς τη γλώσσα αυτή από μία ή περισσότερες εκ των υπολοίπων γλωσσών τους. Πρόκειται λοιπόν για μια δεύτερη ενεργητική τους γλώσσα. Για ένα διερμηνέα που είναι σε θέση να κάνει διερμηνεία από την μητρική του γλώσσα προς μια δεύτερη ενεργητική γλώσσα, λέμε ότι κάνει "retour". Ορισμένοι διερμηνείς με γλώσσα «retour» εργάζονται προς τη γλώσσα αυτή μόνο σε διαδοχική και όχι σε ταυτόχρονη διερμηνεία.

Ένας μικρός αριθμός διερμηνέων είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία από όλες τις γλώσσες τους προς μία δεύτερη ενεργητική γλώσσα. Για τους διερμηνείς αυτούς λέμε ότι κάνουν μια δεύτερη πλήρη καμπίνα. Ένας ακόμη μικρότερος αριθμός διερμηνέων έχουν περισσότερες από δύο ενεργητικές γλώσσες.

Παθητικές γλώσσες είναι οι γλώσσες τις οποίες ο διερμηνέας κατανοεί πλήρως και τις οποίες συχνά ομιλεί ως ένα βαθμό, όχι όμως αρκετά ώστε να μπορεί να κάνει διερμηνεία προς τις γλώσσες αυτές.

Η Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδριάσεων (AIIC) χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ορισμούςexternal link:

Ενεργητικές γλώσσες:

A : Η μητρική γλώσσα του διερμηνέα (ή άλλη γλώσσα αυστηρώς ισοδύναμη με μητρική), προς την οποία εργάζεται ο διερμηνέας από όλες τις άλλες γλώσσες του και στους δύο τρόπους διερμηνείας, ταυτόχρονη και διαδοχική. Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν μία τουλάχιστον γλώσσα "Α", είναι όμως δυνατό να έχουν και περισσότερες από μία.

B : Γλώσσα εκτός της μητρικής γλώσσας του διερμηνέα, την οποία ο διερμηνέας γνωρίζει άριστα και προς την οποία κάνει διερμηνεία από μία ή περισσότερες εκ των άλλων γλωσσών του. Ορισμένοι διερμηνείς κάνουν διερμηνεία προς μία γλώσσα "Β" μόνο σε έναν από τους δύο τρόπους διερμηνείας.

Παθητικές γλώσσες:

Γ : Γλώσσες τις οποίες ο διερμηνέας κατανοεί πλήρως και από τις οποίες κάνει διερμηνεία.