Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Konferencetolkens sprogkombination

I de fleste tilfælde tolker konferencetolke fra deres passive sprog til deres modersmål. Modersmålet er deres aktive sprog og kaldes også A-sproget.

Nogle tolke har et så godt kendskab til andre sprog end deres modersmål, at de kan tolke til dette sprog fra et eller flere af deres andre sprog. De har et andet aktivt sprog. En tolk, der kan tolke fra sit modersmål til et andet aktivt sprog, foretager returtolkning. Nogle tolke med et retursprog foretager kun konsekutiv tolkning og ikke simultantolkning til det pågældende sprog.

Nogle få tolke kan tolke fra alle deres sprog til et andet aktivt sprog. Disse tolke siges at udføre en anden hel kabine. Et endnu mindre antal tolke har mere end to aktive sprog.

Passive sprog er sprog, som tolken forstår fuldt ud og ofte kan tale i et vist omfang, men ikke godt nok til at tolke til dem.

AIIC, den internationale sammenslutning af konferencetolke, anvender følgende definitionerexternal link:

Aktive sprog :

A : Tolkens modersmål (eller et andet sprog, der fuldt ud svarer til et modersmål), som tolken tolker til fra sine andre sprog efter begge tolkemetoder (simultan og konsekutiv). Alle medlemmer skal have mindst ét A-sprog og kan have mere end ét.

B : Et andet sprog end tolkens modersmål, som tolken behersker fuldt ud og tolker til fra et eller flere af sine andre sprog. Nogle tolke tolker kun til B-sproget efter én af de to tolkemetoder.

Passive sprog:

C : Sprog, som tolken har fuldstændigt kendskab til og tolker fra.