Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jazyková kombinace tlumočníků

Ve většině případech tlumočí konferenční tlumočníci z pasivních jazyků do svých mateřských jazyků. Mateřský jazyk je jejich aktivní jazyk tento jazyk se někdy označuje jako jazyk A.

Někteří tlumočníci ovládají jiný než mateřský jazyk stejně dobře jako svůj mateřský jazyk a jsou schopni tlumočit do tohoto jazyka z jednoho dalšího nebo několika dalších jazyků. Mají tedy druhý aktivní jazyk. Tlumočník, jenž je schopen tlumočit ze svého mateřského jazyka do druhého aktivního jazyka, dělá tzv. retour. Někteří tlumočníci mající druhý aktivní jazyk tlumočí do tohoto jazyka pouze konsekutivně a ne simultánně.

Jen velmi málo tlumočníků je schopno tlumočit ze všech svých jazyků do druhého aktivního jazyka. Tito tlumočníci mohou dělat tzv „kompletní druhou kabinu“. A ještě méně tlumočníků má více než dva aktivní jazyky.

Pasivní jazyky jsou jazyky, kterým tlumočníci zcela rozumějí a velmi často jimi i dobře hovoří, nejsou však schopni do nich tlumočit.

Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC) používá tyto definiceexternal link:

Aktivní jazyky:

A : Mateřský jazyk tlumočníka (nebo jiný jazyk, který tlumočník ovládá stejně dobře jako jazyk mateřský), do kterého tlumočník tlumočí ze všech svých ostatních jazyků, a to jak konsekutivně, tak simultánně. Všichni členové musejí mít alespoň jeden jazyk A, ale mohou jich mít i více.

B : Jazyk jiný než mateřský, který tlumočník výborně ovládá a do kterého může tlumočit z jednoho nebo více svých jazyků. Někteří tlumočníci tlumočí do jazyka B pouze jedním z obou způsobů tlumočení.

Pasivní jazyky:

C : Jazyky, kterým tlumočník plně rozumí a ze kterých tlumočí.