Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kaj je konferenčno tolmačenje?

Konferenčno tolmačenje je povezano izključno z ustnim sporazumevanjem: tolmači v prvi osebi ednine kar najbolj naravno in tekoče prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega, pri čemer povzamejo način govora, ton in poudarke govorca.

Conference interpreting

Ne smemo ga zamenjevati s prevajanjem, ki je povezano samo s pisnimi besedili. Prevajanje dokumentov je v pristojnosti GD za prevajanje Evropske komisijeexternal link.

Udeleženci mednarodnih konferenc prihajajo iz različnih okolij in kultur ter govorijo različne jezike. Zato je naloga tolmačev, da jim omogočijo medsebojno komuniciranje, a ne s prevajanjem vsake posamične besede, temveč s prenašanjem njihovih idej.

Jezikovni režim ter aktivni in pasivni jeziki so tolmaški izrazi za opisovanje jezikov, ki jih delegati lahko govorijo ali poslušajo na večjezikovnih sestankih.

Jezikovna kombinacija konferenčnega tolmača je število jezikov, iz katerih ali v katere tolmač konsekutivno ali simultano tolmači.Simultano tolmačenje poteka v zvočno izoliranih kabinah.

Poznamo različne vrste tolmačenja:

Konsekutivno tolmačenje: poteka ko govorec zaključi govor...

Simultano tolmačenje: poteka med govorom...

Tolmačenje rele: – posredno tolmačenje prek tretjega jezika...

Retour– tolmačenje iz maternega v tuj jezik...

Tolmačenje pivot– posredno prek enega jezika...

Cheval– tolmač, ki na sestanku izmenično dela v dveh kabinah...

Asimetrično tolmačenje- tolmačenje je za udeležence zagotovljeno le v nekaj jezikov...

Šepetano tolmačenje- šepetano simultano tolmačenje...

Znakovni jezik- simultano tolmačenje v znakovni jezik...