Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Čo je to konferenčné tlmočenie?

Konferenčné tlmočenie sa zaoberá výlučne ústnou komunikáciou: prirodzené a plynulé predanie odkazu z jedného jazyka do druhého pričom sa zachováva spôsob, akým rečník svoj príhovor prednáša, a používanie prvej osoby.

Conference interpreting

Nemalo by sa to zamieňať s prekladom, ktorý sa týka výhradne písaného textu. Prekladanie dokumentov má na starosti prekladateľský útvar Komisieexternal link.

Na medzinárodných konferenciách sa zúčastňujú ľudia, ktorí majú odlišné skúsenosti, kultúrne zázemie a hovoria rôznymi jazykmi. Úlohou tlmočníkov je umožniť komunikáciu medzi týmito ľuďmi, a to nie prekladom každého jednotlivého slova, ale myšlienok, ktoré tieto slová vyjadrujú.

Jazykový režim a aktívne a pasívne jazyky sú výrazy, ktoré používajú tlmočníci na označenie jazykov, ktoré je možné používať alebo ktoré sa počúvajú na viacjazyčných stretnutiach.

Jazyková kombinácia konferenčného tlmočníka vyjadruje počet jazykov, z ktorých a do ktorých tlmočník tlmočí, či už simultánne alebo konzekutívne. Simultánni tlmočníci pracujú v zvukotesných tlmočníckych kabínach.

Existujú rôzne druhy tlmočenia :

Konzekutívne tlmočenie : tlmočenie nasleduje po tom, ako rečník dohovorí...

Simultánne tlmočenie : tlmočenie prebieha, kým rečník hovorí...

Relay : tlmočenie medzi dvomi jazykmi prostredníctvom tretieho kontaktného jazyka...

Retour : tlmočenie z materinského jazyka do cudzieho jazyka...

Pivot : tlmočenie pomocou jedného kontaktného jazyka...

Cheval : tlmočník, ktorý pracuje striedavo počas jedného stretnutia v dvoch kabínach...

Asymetrické tlmočenie : všetci účastníci počúvajú tlmočenie len do obmedzeného počtu jazykov...

Šušotáž : simultánne tlmočenie šepkaním...

Posunková reč : simultánne tlmočenie do posunkovej reči...