Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jak zapewnić sukces spotkania prowadzonego w wielu językach?

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych zatrudnia tłumaczy obsługujących od 10 do 11 tysięcy spotkań rocznie. Ich zadaniem jest umożliwianie komunikacji osobom niemówiącym tym samym językiem. Nasze doświadczenie uczy, iż podczas wielojęzycznych spotkań olbrzymie znaczenie mają również umiejętności komunikacji samych uczestników konferencji. Odgrywają one tym większą rolę im więcej języków jest używanych.

Jeśli zamierzacie Państwo wziąć udział w wielojęzycznej konferencji lub ją prowadzić, warto zastanowić się nad tym co zrobić, aby treść każdej wypowiedzi trafiała do wszystkich uczestników. To właśnie tłumacze mają za zadanie ułatwić przebieg spotkania umożliwiając delegatom dyskusję w taki sposób, jakby wszyscy mówili tym samym językiem. Przedstawione poniżej wskazówki powinny pomóc Państwu w zapewnieniu jak najlepszej komunikacji językowej podczas konferencji.

Podane sugestie dotyczą warunków pracy tłumaczy w Komisji Europejskiej, można je jednak zastosować do wszelkich typów spotkań z wykorzystaniem tłumaczenia ustnego.
Zachęcamy do przekazania poniższych informacji uczestnikom Państwa konferencji i korzystania z nich. Mogą również Państwo stworzyć do nich linki ze swoich stron internetowych.

Więcej...O tłumaczeniu warto już pomyśleć na etapie planowania spotkania

Podjęli się Państwo zorganizowania konferencji z wykorzystaniem tłumaczenia ustnego. Doświadczenia tłumaczy oraz wyniki badań w dziedzinie komunikacji językowej wykazują, iż szczególnie istotne podczas organizacji spotkania są następujące zagadnienia. Warto zapoznać się z nimi przed podjęciem dalszy...

Więcej...W jaki sposób przewodniczyć obradom tłumaczonym symultanicznie?

Podczas każdej konferencji jeden z tłumaczy pełni rolę koordynatora. Skontaktuje się on z Państwem przed rozpoczęciem pierwszej sesji, aby potwierdzić jakie języki będą używane podczas obrad oraz przedstawić inne istotne informacje dotyczące warunków i godzin pracy tłumaczy. Podczas otwarcia pierwsz...

Więcej...Wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych stanowiąca część Komisji Europejskiej posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie organizowania spotkań międzynarodowych. Nasi tłumacze przygotowali kilka wskazówek dla delegatów zabierających głos na spotkaniach, które są tłumaczone symultanicznie. Dokume...

Więcej...Wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji transmitowanych na żywo w Internecie przy użyciu mediów strumieniowych

Technologia mediów strumieniowych (tzw. webcasty) pozwala na uczestniczenie w konferencji za pośrednictwem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym znajdujemy się w danej chwili (biuro/dom). Połączenie cyfrowych rozwiązań audiowizualnych z pokazem slajdów (np. w PowerPoincie) oraz czatem internet...

Więcej...Czaty internetowe w wielu językach

  Komisja Europejska organizuje czaty internetowe w wielu językach, podczas których politycy rozmawiają z obywatelami dzięki programom typu Instant Messenger. Przebieg dyskusji można śledzić w różnych językach. Bieżące tłumaczenie pytań (z określonych języków) zapewnia DG ds. Tłumaczeń Ustnych. Odpo...

Więcej...Wielojęzyczne konferencje transmitowane na żywo w Internecie połączone z czatem internetowym

Wirtualne konferencje często łączą różne rozwiązania medialne. DG ds. Tłumaczeń Ustnych łączy zazwyczaj następujące elementy: Przekaz internetowy pozwalający osobom znajdującym się w różnych miejscach śledzić przebieg konferencji w językach, na które konferencja jest tłumaczona; Interaktywny czat in...

Więcej...Wideokonferencja z wykorzystaniem trybu instant messaging

Jak do tej pory standardy wideokonferencji (tj. norma ITU-T H.320 stosowana dla linii ISDN lub norma H.323 dla sieci IP) nie spełniają wymogów tłumaczenia symultanicznego, określonych w normie ISO-2603 oraz w Kodeksie stosowania nowych technologii przyjętym przez szerokie grono zawodowych tłumaczy k...