Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas yra konferencijų vertimas žodžiu?

Konferencijų vertimas žodžiu tai – išimtinai žodinė komunikacija: viena kalba sakomas dalykas verčiamas į kitą, natūraliai ir sklandžiai, pakartojama pranešėjo kalbėsena, intonacijos, perteikiami įsitikinimai ir kalbama pirmuoju asmeniu.

Conference interpreting

Toks vertimas neturėtų būti painiojamas su vertimu raštu, kai verčiami tik rašytiniai tekstai. Už dokumentų vertimą atsakingas Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratasexternal link.

Tarptautinėse konferencijose dalyvauja įvairių kraštų ir kultūrų žmonės, kalbantys skirtingomis kalbomis. Vertėjo žodžiu darbas – suteikti jiems galimybę susikalbėti, ne verčiant kiekvieną ištartą žodį, o perteikiant išsakytas mintis.

Kalbų sistema ir aktyviosios bei pasyviosios kalbos – tai vertėjų vartojami terminai, kuriais vadinamos kalbos, kuriomis galite kalbėti ar klausytis daugiakalbiuose susitikimuose.

Konferencijos vertėjo kalbų kombinacija – tai skaičius kalbų, į kurias ar iš kurių vertėjas verčia sinchroniškai ar nuosekliai. Sinchroniškai verčiantys vertėjai dirba nepralaidžiose garsui kabinose.

Yra įvairių vertimo žodžiu būdų:

Nuoseklusis vertimas – verčiama pranešėjui baigus sakyti mintį…

Sinchroninis vertimas – verčiama pranešėjui kalbant…

Relay – iš vienos kalbos į kitą verčiama per tarpinę kalbą…

Retour – verčiama iš gimtosios į užsienio kalbą…

Pivot – vertimas per vienintelę tarpinę kalbą…

Cheval – vertėjas per tą patį susitikimą pakaitomis dirba dviejose kabinose…

Asimetrinis – visi delegatai klauso vertimo tik į kelias kalbas…

Šnibždamasis – sinchroninis vertimas tyliai sakomas klausytojui…

Gestų kalba – sinchroninis vertimas į gestų kalbą…