Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mi a konferenciatolmácsolás?

A konferenciatolmácsolás kizárólag szóbeli nyelvi közvetítést jelent: a tolmács az elhangzó üzenetet természetes beszédmódban és folyékonyan másik nyelvre fordítja úgy, hogy egyes szám első személyben fogalmazva visszaadja a beszélő előadásmódját és hangvételét, hűen tolmácsolva az előadó által kifejezésre juttatott nézeteket.

Conference interpreting

A konferenciatolmácsolás nem tévesztendő össze a csakis írott szövegek nyelvi közvetítésére irányuló fordítással. Az uniós dokumentumok fordításával a Bizottság Fordítási Főigazgatóságaexternal link foglalkozik.

A nemzetközi konferenciák résztvevői eltérő társadalmi-kulturális háttérrel és anyanyelvvel rendelkeznek. A tolmácsok feladata, hogy közöttük a kommunikációt lehetővé tegyék. Tevékenységük nem a szavak szolgai fordítására irányul, hanem a beszélő által megfogalmazott gondolatok közvetítésére.
 
A tolmácsok a nyelvi kiosztás, továbbá az aktív és passzív nyelvek kifejezéssel jelölik azokat a nyelveket, melyeken a többnyelvű ülések résztvevői felszólalhatnak, és mások felszólalását meghallgathatják.

A nyelvkombináció azon nyelvek összessége, amelyekről, illetve amelyekre a konferenciatolmács szinkron- vagy konszekutív tolmácsolás során közvetít. A szinkrontolmácsok tevékenységüket hangszigetelt tolmácskabinban végzik.

A tolmácsolásnak számos válfaja létezik, ezek a következők:

Konszekutív tolmácsolás: a beszéd lezárultát követően végzett tolmácsolás…

Szinkrontolmácsolás: a beszéddel párhuzamosan végzett tolmácsolás...

Relézés: két nyelv között harmadik nyelv közvetítésével végzett tolmácsolás…

Retúr: anyanyelvről idegen nyelvre végzett tolmácsolás…

Pivot: az ún. vezérnyelv közvetítésével végzett relézés…

Cheval: a tolmács az ülés során felváltva tolmácsol két nyelvi kabinban…

Aszimmetrikus nyelvi kiosztás: a beszédek tolmácsolása csak néhány nyelvre folyik…

Fülbesúgás: suttogva végzett szinkrontolmácsolás...

Jeltolmácsolás: jelnyelvre végzett szinkrontolmácsolás…