Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Što je usmeno prevođenje?

Konferencijsko prevođenje bavi se isključivo usmenom komunikacijom: prenošenjem poruke s jednog jezika na drugi, prirodno i tečno, prihvaćajući način govora, ton i uvjerenja govornika i govoreći u prvom licu.

Konferencijsko prevođenje

Ne treba ga miješati s prevođenjem koje se bavi isključivo pisanim tekstom. Za prevođenje dokumenata odgovorna je Glavna uprava Europske komisije za prevođenjeexternal link.

Sudionici međunarodnih konferencija dolaze iz različitih sredina i kultura te govore različite jezike. Usmeni prevoditelj treba im omogućiti da međusobno komuniciraju, ali ne prevođenjem svake izgovorene riječi, već prenošenjem ideja koje oni izražavaju.

Jezični režim i aktivni i pasivni jezici termini su koje usmeni prevoditelji koriste kad opisuju jezike koje govorite ili slušate na višejezičnom sastanku.

Jezična kombinacija konferencijskog prevoditelja opisuje broj jezika s kojih i na koje prevoditelj simultano ili konsekutivno prevodi. Simultani prevoditelji rade u zvučno izoliranoj kabini.

Postoje različite vrste usmenog prevođenja

Konsekutivno: prevođenje kada govornik prestane govoriti...

Simultano: prevođenje istovremeno dok izaslanik govori..

Relay: prevođenje s jednog jezika na drugi putem trećeg jezika...

Retour: prevođenje s materinjeg jezika na strani jezik...

Pivot: korištenje jednog jezika kao posrednog jezika...

Cheval: prevoditelj naizmjence radi u dvije kabine na istom sastanku...

Asimetrično prevođenje: svi izaslanici slušaju prevođenje na samo nekoliko jezika...

Šaptanje: simultano prevođenje šaptanjem...

Znakovni jezik: simultano prevođenje na znakovni jezik...