Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mitä on tulkkaus?

Konferenssitulkkaus on suullista viestintää: tulkki välittää viestin kielestä toiseen luonnollisella ja sujuvalla kielellä seuraten puhujan esitystapaa ja puheen sävyjä ja käyttäen puheessaan ensimmäistä persoonaa.

Conference interpreting

Tulkkausta ei pidä sekoittaa kääntämiseen, jossa käsitellään yksinomaan kirjoitettuja tekstejä. Euroopan komissiossa asiakirjojen kääntämisestä vastaa käännöstoimen pääosastoexternal link.

Kansainvälisiin kokouksiin osallistuu taustaltaan erilaisia ihmisiä, jotka tulevat eri kulttuureista ja puhuvat eri kieliä. Tulkin tehtävänä on tehdä viestintä tällaisten ihmisten välillä mahdolliseksi. Tulkki ei käännä joka sanaa vaan välittää ihmisten ilmaisemat ajatukset.

Ilmaisuilla kielivalikoima sekä aktiivi- ja passiivikielet tulkit tarkoittavat kieliä, joita monikielisen kokouksen osallistujat voivat puhua tai kuunnella.

Konferenssitulkin kieliyhdistelmällä tarkoitetaan niitä kieliä, joista tai joihin tulkki tulkkaa simultaanisesti tai konsekutiivisesti. Simultaanitulkit työskentelevät äänieristetyissä tulkkikopeissa.

Erilaisia tulkkaustilanteita voidaan kuvata esimerkiksi seuraavien termien avulla :

Konsekutiivitulkkaus- tulkkaus puhujan puhejakson jälkeen

Simultaanitulkkaus- puheen samanaikainen tulkkaus

Tulkkaus välikielestä- tulkkaus kielestä toiseen kolmannen kielen kautta

Retour-tulkkaus- tulkki tulkkaa äidinkielestään vieraaseen kieleen

Pivot-tulkkaus- kaikki tulkit käyttävät yhtä, samaa kieltä välikielenä

Ns. cheval- tulkki- tulkki, joka vuorottelee saman kokouksen aikana kahdessa tulkkikopissa

Epäsymmetrinen tulkkaus- puheet tulkataan vain muutamiin kieliin

Kuiskaustulkkaus- samanaikaistulkkaus kuiskaten

Viittomakielen tulkkaus- samanaikaistulkkaus viittomakielestä ja viittomakieleen