Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mis on konverentsitõlge?

Konverentsitõlge on seotud vaid suulise tõlkega: sõnum tõlgitakse ühest keelest teise loomulikult ja ladusalt, võttes arvesse kõneleja esitust, kõnevarjundeid ja veendumusi. Tõlk kasutab mina-vormi.

Conference interpreting

Seda ei tohi segi ajada kirjaliku tõlkega. Dokumentide tõlkimine on komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadiexternal link ülesanne

Rahvusvahelistel konverentsidel osalejatel on erinev taust ja kultuur ning nad räägivad erinevaid keeli. Tõlk peab võimaldama neil üksteisega suhelda. Seejuures ei tõlgita iga sõna, vaid väljaöeldud mõtteid.

Keelekasutuskord ning aktiivne ja passiivne keel on tõlkide kasutatavad terminid ning näitavad, mis keeli saab mitmekeelsel kohtumisel rääkida või kuulata.

Konverentsitõlgi keelekombinatsioon näitab mitmest keelest või keelde tõlk teeb kas sünkroon- või järeltõlget. Sünkroontõlk töötab helikindlas kabiinis.

On mitu liiki tõlget :

Järeltõlge– pärast seda kui sõnavõtja on lõpetanud…

Sünkroontõlge– esineja kõnelemise ajal…

Relee– tõlge ühest keelest teise kolmanda vahendusel…

Retour– emakeelest võõrkeelde tõlge

Pivot– releeks kasutatav ainus keel

Cheval– tõlk, kes töötab ühel kohtumisel kahes kabiinis

Asümmeetria– tõlge on osalejatele kättesaadav vaid osades kasutatavates keeltes…

Sosintõlge– sosistades toimuv sünkroontõlge…

Viipekeel– sünkroontõlge viipekeelde…