Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία συνεδριάσεων;

Η διερμηνεία συνεδρίων αφορά αποκλειστικά την προφορική επικοινωνία : απόδοση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μια άλλη , με φυσικό και αβίαστο τρόπο, υιοθετώντας το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και ομιλώντας στο πρώτο πρόσωπο.

Conference interpreting

Δεν θα πρέπει να συγχέεται η διερμηνεία με τη μετάφραση, η οποία αφορά μόνο γραπτά κείμενα. Η μετάφραση εγγράφων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της Επιτροπήςexternal link.

Στα διεθνή συνέδρια συμμετέχουν άνθρωποι διαφορετικών προελεύσεων και πολιτισμών, οι οποίοι ομιλούν διαφορετικές γλώσσες. Χρέος του διερμηνέα είναι να τους δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, όχι μεταφράζοντας κάθε λέξη που προφέρουν, αλλά μεταφέροντας τις ιδέες που εκφράζουν.

Γλωσσικό καθεστώς και ενεργητικές και παθητικές γλώσσες είναι όροι που χρησιμοποιούν οι διερμηνείς για να περιγράψουν τις γλώσσες στις οποίες μπορείτε να μιλήσετε ή τις γλώσσες τις οποίες μπορείτε να ακούσετε σε μία πολύγλωσση συνεδρίαση.

Ο γλωσσικός συνδυασμός ενός διερμηνέα συνεδριάσεων δείχνει τον αριθμό γλωσσών από τις οποίες ή προς τις οποίες κάνει διερμηνεία, είτε ταυτόχρονη είτε διαδοχική. Οι διερμηνείς ταυτόχρονης διερμηνείας εργάζονται σε καμπίνες με ηχομόνωση.

Υπάρχουν διάφορα είδη διερμηνείας :

Διαδοχική, δηλαδή διερμηνεία μετά το τέλος της ομιλίας του ομιλητή...

Ταυτόχρονη, δηλαδή διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής...

"Relais", δηλαδή διερμηνεία από μια γλώσσα προς μια άλλη μέσω μιας τρίτης γλώσσας.

"Retour", δηλαδή διερμηνεία από τη μητρική γλώσσα προς μια ξένη γλώσσα...

"Pivot", δηλαδή διερμηνεία με τη χρησιμοποίηση μίας μόνο γλώσσας ως "relais"...

"Cheval", όταν ο διερμηνέας εργάζεται εναλλάξ σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση...

Ασύμμετρη διερμηνεία, όταν παρέχεται διερμηνεία σε λίγες μόνο γλώσσες...

Ψιθυριστή διερμηνεία, δηλαδή χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία....

Νοηματική γλώσσα, δηλαδή ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα...