Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hvad er konferencetolkning?

Konferencetolkning omfatter udelukkende mundtlig kommunikation, dvs. at tolken naturligt og flydende gengiver et budskab fra et sprog til et andet med samme udtryksmåde, tone og overbevisning som taleren. Tolken taler i første person.

Conference interpreting

Konferencetolkning må ikke forveksles med oversættelse, som kun vedrører skriftlige tekster. Oversættelse af dokumenter henhører under Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelseexternal link.

Ved internationale konferencer mødes personer, der har forskellige baggrunde og kulturer og taler forskellige sprog. Det er tolkens opgave at sørge for, at deltagerne kan kommunikere med hinanden. Tolken skal ikke oversætte hvert ord, der siges, men formidle de ideer, der gives udtryk for.

Sprogdækning og aktive og passive sprog er udtryk, som tolke benytter til at beskrive de sprog, man kan tale eller lytte til på et flersproget møde.

Ved en konferencetolks sprogkombination forstås det antal sprog, som tolken tolker fra og til i forbindelse med simultantolkning eller konsekutiv tolkning. Simultantolke arbejder i en lydtæt kabine.

Der findes forskellige former for tolkning :

Konsekutiv tolkning: Tolkning efter at taleren har afsluttet sit indlæg ...

Simultantolkning: Tolkning mens mødedeltageren taler...

Relætolkning: Tolkning mellem to sprog via et tredje sprog...

Returtolkning: Tolken tolker fra sit modersmål til et fremmedsprog...

Pivot-tolkning: At benytte ét sprog som relæsprog...

Cheval-tolkning: En tolk arbejder på skift i to kabiner under det samme møde...

Asymmetrisk tolkning: Alle mødedeltagere lytter til tolkning til nogle få sprog...

Hvisketolkning: Hviskende simultantolkning...

Tegnsprogstolkning: Simultantolkning til tegnsprog...