Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Co je to konferenční tlumočení?

Konferenční tlumočení zahrnuje výlučně ústní komunikaci: přirozené a plynulé předání obsahu sdělení z jednoho jazyka do druhého , přičemž je zachován způsob, jakým řečník svůj proslov pronáší, tón projevu, řečníkovo přesvědčení a používání první osoby.

Conference interpreting

Nemělo by být zaměňováno s překladem, který se týká výhradně psaného textu. Překládání dokumentů má na starosti generální ředitelství pro překlady Evropské komiseexternal link.

Mezinárodních konferencí se účastní lidé mající odlišné zkušenosti, kulturní zázemí a hovořící různými jazyky. Úkolem tlumočníků je umožnit komunikaci mezi těmito lidmi, a to ne překladem každého vyřčeného slova, nýbrž zprostředkováním myšlenek, které tito lidé vyjadřují.

Jazykový režim a aktivní a pasivní jazyky jsou výrazy, jež užívají tlumočníci, pokud chtějí popsat jazyky, kterými můžete mluvit a které můžete poslouchat na mnohojazyčných jednáních.

Jazyková kombinace konferenčního tlumočníka vyjadřuje počet jazyků, z kterých a do kterých tlumočník tlumočí, ať už simultánně nebo konsekutivně. Simultánní tlumočníci pracují ve zvukotěsných kabinách.

Existují různé druhy tlumočení :

Konsekutivní tlumočení : které následuje poté, co řečník ukončil svůj projev...

Simultánní tlumočení : které probíhá současně s projevem řečníka ...

Pilotáž (relay) : neboli tlumočení mezi dvěma jazyky prostřednictvím třetího jazyka ...

Retour : neboli tlumočení z mateřského jazyka do cizího jazyka...

Pivot : neboli pilotáž prostřednictvím jediného jazyka...

Cheval : neboli obousměrné tlumočení, kdy tlumočník pracuje během jednoho jednání střídavě ve dvou kabinách…

Asymetrické tlumočení : kdy všichni účastníci poslouchají tlumočení pouze do několika jazyků...

Šušotáž : neboli simultánní tlumočení šeptem ...

Znaková řeč: simultánní tlumočení do znakové řeči…