Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво представлява конферентният превод?

Областта на конферентния превод се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в първо лице.

A interpretação de conferência

Конферентният превод не трябва да се обърква с писмения превод, който се занимава изключително с писменото предаване на текстовете. Писменият превод на документи е задача на Главна дирекция Писмени преводи в Комисиятаexternal link.

Аудиторията на международните конференции обхваща хора от различни хоризонти, които се изразяват на различни езици и имат различни културни традиции. Устният преводач трябва чрез своята работа да осъществи общуването помежду им, не като превежда думите, а като предава идеите.

"Езиков режим" и "активни" или "пасивни" езици са термини, използвани от устните преводачи, за да посочат езиците, които те могат да говорят или разбират по време на многоезичното заседание.

Езиковата комбинация на един устен преводач означава различните езици от които той превежда и към които работи, при симултанния или при консекутивния превод. Симултанният превод се извършва в звукоизолирани кабини.

Съществуват различни видове устен превод :

Консекутивен: Устният превод се извършва след като ораторът направи своето изказване...

Симултанен: Устният превод се извършва едновременно с изказването на оратора...

Препревод (Relais): Устен превод от един език към друг, като се минава през един трети език...

Превод към чужд език (Retour): Превод от родния език към един чужд език...

Пилот (Pivot): Използване на един и същи език за препревод...

Амбивалентен преводач (Cheval): Устен преводач, който работи последователно в две различни кабини по време на едно и също заседание...

Асиметричен :Всички делегати говорят на своите езици, но слушат устен превод на ограничен брой езици...

Превод на ухо (Chuchotage): Симултанен устен превод, който се шепти на ухото на участника ...

Езикът "жестуно": Симултанен превод на езика "жестуно"...