Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är konsekutivtolkning?

Tolkning efter det att talaren talat klart.

Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar. Konsekutivtolkning ersätts nuförtiden ofta med simultantolkning, men används för vissa former av möten (t.ex. möten där tekniskt avancerade frågor diskuteras, arbetsluncher, för små grupper och på tjänstebesök och liknande).

En erfaren tolk kan återge ett tal på tio minuter eller mer med god exakthet.