Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie odbywające się po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Tłumacz znajduje się obok mówcy, słucha jego wypowiedzi i po jej zakończeniu odtwarza ją w całości w innym języku, z reguły korzystając z notatek sporządzanych w trakcie przemówienia. Obecnie tłumaczenie konsekutywne w znacznym stopniu zastępuje się symultanicznym, jednak technikę konsekutywną nadal stosuje się na niektórych spotkaniach (jak np. spotkania wysoce specjalistyczne, robocze obiady, spotkania w niewielkich grupach, wycieczki).

Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny jest w stanie dokładnie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie.