Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir secīgā tulkošana?

Tulks tulko, kad runātājs beidzis savu sakāmo.

Tulks atrodas pie delegātiem, klausās runu un beigās to atveido citā valodā, parasti izdarot pierakstus. Modernajā pasaulē secīgā tulkošana lielākoties tiek aizstāda ar sinhrono, bet to jo projām izmanto atsevišķa veida sanāksmēs (piemēram, izteikti tehniskās sanāksmēs, darba pusdienās, nelielās cilvēku grupās, mācību ekskursijās).

Labi sagatavoti tulki spēj ar lielu precizitāti pārtulkot 10 minūšu un ilgākas runas.