Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διαδοχική διερμηνεία;

Η διερμηνεία μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του ομιλητή.

Ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές, ακούει την ομιλία και την αποδίδει, στο τέλος, σε μια διαφορετική γλώσσα, κατά κανόνα με τη βοήθεια σημειώσεων. Η διαδοχική διερμηνεία έχει σήμερα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταυτόχρονη, χρησιμοποιείται όμως για ορισμένα είδη συνεδριάσεων (π.χ. καθαρά τεχνικού περιεχομένου συνεδριάσεις, γεύματα εργασίας, μικρές ομάδες, επιτόπου επισκέψεις).

Οι καλά εκπαιδευμένοι διερμηνείς μπορούν να αποδώσουν ομιλίες διάρκειας δέκα λεπτών ή και περισσότερο με μεγάλη ακρίβεια.