Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво представлява консекутивният превод?

Устен превод след приключване изказването на оратора.

Преводачът седи сред участниците в срещата, слуша внимателно изказването и накрая го предава на друг език, като обикновено ползва записките, които си е водил. Понастоящем, консекутивният превод отстъпва по мащаб на симултанния, но продължава да е много полезен при определени обстоятелства (строго специализирани срещи, работни обяди, срещи с малък брой участници и посещения по места). Един опитен устен преводач е в състояние да преведе изказване от десет минути и то с висока степен на прецизност.