Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är chevaltolkning?

Tolken pendlar mellan två kabiner under ett och samma möte.

En chevaltolk(cheval är det franska order för häst) kan sägas rida gränsle över två kabiner vid ett möte. Vanligtvis finns det minst två tolkar för varje språk, men om det vid ett möte samtidigt används två språk, är det möjligt att spara en tolk genom att man använder sig av en chevaltolk, dvs. en tolk som kan tolka till de båda språken och som pendlar mellan de två kabinerna efter behov.

Som regel tolkar en tolk alltid till sitt modersmål, men vissa tolkar kan även ett andra språk så bra att de kan tolka till det språket (det s.k. andra aktiva språket eller " B-språket") från sitt modersmål. Detta kallas " returtolkning". Ett litet antal tolkar kan sitt andra aktiva språk så bra att de kan tolka till det språket från alla de språk de har i sin språkkombination.