Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Što je cheval?

Prevoditelj na istom sastanku naizmjence radi u dvije kabine.

Cheval (francuska riječ za konja) prevoditelj „sjedi u dvije kabine" na sastanku. Obično su nazočna barem dva prevoditelja za svaki jezik, ali ako se simultani sastanak odvija samo na dva jezika, možete uštediti jednog prevoditelja tako da angažirate chevala, prevoditelja koji može prevoditi na oba jezika i koji se može po potrebi premještati između dvije kabine.

Prevoditelji obično prevode na svoj materinji jezik. Neki prevoditelji znaju drugi jezik dovoljno dobro da mogu prevoditi na taj jezik (drugi aktivni jezik ili „ B-jezik“) sa svog materinjeg jezika. To se naziva „ retour" prevođenje. Uporaba te francuske riječi za „povratak“ opće je prihvaćena. Mali broj prevoditelja drugi aktivni jezik zna toliko dobro da na taj jezik mogu prevoditi sa svih jezika iz svoje jezične kombinacije.