Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία "cheval";

O διερμηνέας εργάζεται εναλλάξ σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση.

Ένας διερμηνέας που κάνει διερμηνεία "cheval" (γαλλική λέξη που σημαίνει άλογο) «πηγαινοέρχεται» ανάμεσα σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση. Συνήθως, υπάρχουν δύο τουλάχιστον διερμηνείς για κάθε γλώσσα, αλλά αν μία συνεδρίαση γίνεται σε δύο μόνο γλώσσες, μπορεί να εξοικονομηθεί ένας διερμηνέας χάρη στη χρησιμοποίηση ενός διερμηνέα "cheval", δηλαδή ενός διερμηνέα ο οποίος είναι σε θέση να κάνει διερμηνεία και προς τις δύο γλώσσες και ο οποίος μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στις δύο καμπίνες ανάλογα με τις ανάγκες.

Συνήθως, οι διερμηνείς εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα. Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία από τη μητρική τους γλώσσα προς τη γλώσσα αυτή (δεύτερη ενεργητική ή «γλώσσα Β»). Αυτό ονομάζεται διερμηνεία " retour " . Χρησιμοποιείται διεθνώς ο γαλλικός όρος "retour" που σημαίνει επιστροφή. Ένας μικρός αριθμός διερμηνέων γνωρίζουν τη δεύτερη ενεργητική τους γλώσσα τόσο καλά ώστε να είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία προς τη γλώσσα αυτή από όλες τις γλώσσες του γλωσσικού συνδυασμού τους.