Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kdo je cheval?

Tlumočník pracující během jednoho jednání střídavě ve dvou kabinách.

Tlumočník cheval (francouzsky kůň) „sedí“ během jednání střídavě ve dvou kabinách. Obyčejně se každého jednání účastní alespoň dva tlumočníci pro každý jazyk. V případě, že jednání probíhá pouze ve dvou jazycích, je však možno ušetřit jednoho tlumočníka tím, že se použije tlumočník cheval, který je schopen tlumočit do obou jazyků a který podle potřeby „přechází“ z jedné kabiny do druhé.

Tlumočníci obvykle tlumočí do svých mateřských jazyků. Někteří tlumočníci ovládají druhý jazyk (druhý aktivní jazyk neboli jazyk B) do takové míry, že jsou do něj schopni tlumočit ze svého mateřského jazyka. Tento postup se obvykle označuje francouzským výrazem " retour". Jen malé množství tlumočníků ovládá druhý aktivní jazyk natolik, že je schopno tlumočit do tohoto jazyka ze všech jazyků své jazykové kombinace.