Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво означава амбивалентен преводач «cheval»?

Това означава, че устният преводач работи алтернативно в две кабини по време на едно и също заседание.

Амбивалентният преводач « cheval» е следователно устен преводач, който "прескача" между две кабини по време на едно заседание. По принцип има поне двама преводачи за всеки език, но в случаите когато за заседанието е предвиден симултанен превод само с два езика, може да се намали броят на преводачите, като се използва един амбивалентен преводач, който е в състояние да работи към двата езика и който ще прескача от едната кабина в другата при необходимост.

Преводачите по принцип работят към родния си език, но някои владеят втори език достатъчно добре, за да могат да работят и към него (втори активен език или " език В (Б)") от родния си език. Тогава говорим за превод към чужд език - retour. Малък брой преводачи владеят толкова добре втория си активен език, че могат да превеждат към него и от всички езици, които са в езиковата им комбинация.