Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är asymmetrisk tolkning?

Samtliga mötesdeltagare talar sitt modersmål, men lyssnar på tolkning som bara görs till ett visst antal språk.

Ofta förstår mötesdeltagarna ett eller (flera) av de stora språken, men de vill inte tala det språket. Asymmetrisk tolkning är ett sätt att bättre utnyttja bristande tolkkapacitet.

Ett tolklag som ska tolka till och från samtliga officiella språk kräver 69 tolkar eller fler. Om man begränsar de aktiva språken till tre, kan man emellertid klara sig med ungefär ett dussin tolkar. Mötesdeltagarna kan tala sitt modersmål, men kan enbart lyssna till ett av de tre språken.

För att det ska vara möjligt att använda asymmetrisk tolkning måste man naturligtvis förvissa sig om att alla mötesdeltagare förstår ett eller flera av de aktiva språken.