Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Čo je to asymetrické tlmočenie?

Všetci účastníci hovoria vo svojich materinských jazykoch, ale tlmočí sa len do niekoľkých jazykov.

Účastníci stretnutia často rozumejú jednému alebo niekoľkým svetovým jazykom, ale nie sú v nich dostatočne dobrí na to, aby v nich mohli hovoriť. Asymetrické tlmočenie je teda možnosťou, ako lepšie využiť potenciál obmedzeného zdroja tlmočníkov.

Na to, aby bolo zaistené obojsmerné tlmočenie vo všetkých existujúcich úradných jazykoch, je nutné zostaviť pracovný tím 69 alebo viacerých tlmočníkov. Ak sa však obmedzí počet aktívnych jazykov na tri, je potrebných len asi tucet tlmočníkov. Účastníci stretnutia môžu hovoriť vo svojom materinskom jazyku ale počúvať môžu len v týchto troch jazykoch.

Samozrejme, asymetrické tlmočenie je možné použiť len v tom prípade, že všetci účastníci stretnutia rozumejú aspoň jednému aktívnemu jazyku.