Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir asimetriskā tulkošana?

Visi delegāti runā katrs savā dzimtajā valodā, bet klausās tulkojumu, kas tiek nodrošināts tikai dažās valodās.

Daudzos gadījumos delegāti saprot vienu vai vairākas plaši lietotas valodas, bet nejūtas ērti tajās uzstāties. Viens veids, kā labāk izmantot nepietiekamus tulku resursus, ir nodrošināt asimetrisko tulkošanu.

Lai tulkotu no un uz pašreizējām oficiālajām valodām, ir vajadzīga vismaz 69 tulku komanda, bet, ja atstāj vienīgi trīs aktīvās valodas, tad var iztikt tikai ar kādu duci tulku. Visi delegāti var runāt katrs savā dzimtajā valodā, bet tulkojumu klausīties iespējams tikai vienā no trīs aktīvajām valodām.

Lai būtu iespējams nodrošināt asimetrisko tulkojumu, protams, jāpārliecinās, ka visi delegāti saprot vienu vai vairākas aktīvās valodas.