Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η ασύμμετρη διερμηνεία;

Όλοι οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση ομιλούν στη μητρική τους γλώσσα, αλλά ακούν τη διερμηνεία μόνο προς ορισμένες γλώσσες.

Σε πολλές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες κατανοούν μία (ή περισσότερες) ευρέως διαδεδομένη γλώσσα, αλλά δεν μπορούν να εκφράζονται με ευχέρεια στη γλώσσα αυτή. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεπάρκειας πόρων (διερμηνέων) είναι η χρησιμοποίηση ασύμμετρης διερμηνείας.

Για τη διερμηνεία από και προς τις σημερινές επίσημες γλώσσες απαιτούνται 69 και περισσότεροι διερμηνείς, αλλά αν οι ενεργητικές γλώσσες περιοριστούν σε 3, οι ανάγκες καλύπτονται μόνο με περίπου 12 διερμηνείς. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση μπορούν να ομιλούν όλοι στη μητρική τους γλώσσα, αλλά μπορούν να ακούν μόνο μία από τις 3 γλώσσες.

Φυσικά, η ασύμμετρη διερμηνεία προϋποθέτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση κατανοούν μία ή περισσότερες από τις ενεργητικές γλώσσες.