Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hvad er asymmetrisk tolkning?

Alle mødedeltagere taler deres modersmål, men de lytter til tolkning til nogle få sprog.

I mange tilfælde forstår mødedeltagerne et eller flere almindeligt benyttede sprog, men de føler sig ikke tilpas ved at tale det/dem. Asymmetrisk tolkning er en måde, hvorpå man bedre kan udnytte en utilstrækkelig tolkekapacitet.

Et hold, der tolker til og fra de nuværende officielle sprog, består af mindst 69 tolke, men hvis antallet af aktive sprog begrænses til tre, kan man nøjes med ca. et dusin tolke. Mødedeltagerne kan alle tale deres modersmål, men de kan kun lytte til et af de tre sprog.

Hvis asymmetrisk tolkning kommer på tale, skal man naturligvis sikre sig, at mødedeltagerne forstår et eller flere af de aktive sprog.