Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво означава асиметричен устен превод ?

Всички делегати говорят на своя роден език, но слушат устния превод на ограничен брой езици.

Често пъти делегатите разбират един или повече от разпространените езици, но не се чувстват достатъчно уверени, за да се изразяват на тези езици. Асиметричният устен превод е следователно начин да се използва по-добре потенциалът на преводаческите ресурси, които на моменти са много ограничени.

За да се осигури устен превод в двете посоки за всички официални езици понастоящем е необходим екип от поне шейсет души, а ако се ограничи броят на активните езици до три, една дузина преводачи ще са достатъчни. В този случай, участниците могат да се изразяват всички на родния си език, но ще слушат превод само на един от трите предложени езици към които се превежда.

Естествено, асиметрияният режим се използва само ако е установено, че всички участници разбират поне един от активните езици.