Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

En simultantolks arbetsplats

Många konferensanläggningar har fasta tolkkabiner och inbyggd utrustning för simultantolkning.

Om det inte finns några fasta tolkkabiner, arbetar simultantolkar i flyttbara kabiner.

I Europeiska kommissionens viktigaste konferensanläggning, Centre de Conférence Albert Borschette (CCAB), finns fyra mötesrum med tolkkabiner för simultantolkning på vart och ett av de fem våningsplanen.

 

Kommissionens största mötesrum i Charlemagnebyggnaden har 23 tolkkabiner.

 

I Berlaymontbyggnaden, Europeiska kommissionens högkvarter, finns totalt 10 mötesrum som är utrustade för simultantolkning.

Kabinerna måste vara placerade så att tolkarna kan se förhandlingarna bra. De måste vara bekväma och ljudisolerade, och de måste ha luftkonditionering, bra ljus och bekväma stolar. Det måste även gå att se alla mötesdeltagare.

Det finns ISO-standarder för tolkkabiner och tolkutrustning.

ISO 2603external link – 1998 (fasta tolkkabiner)

ISO 4043external link – 1998 (flyttbara tolkkabiner)

GD tolkning arbetar enligt förstärka ISO-standarder, vilket garanterar utmärka arbetsförhållanden för tolkarna och bidrar till att mötesdeltagarna får tolkning av högsta kvalitet.

Om du håller på att bygga en konferensanläggning eller ett mötesrum som ska utrustas för tolkning, är du välkommen att kontakta GD Tolknings enhet för förvaltning av mötesinfrastruktur som kan ge råd och förslag.

"Han arbetar i det spanska kabinen …"

Bland tolkar menar man med ”arbetar i kabinen” just att man tolkar. Men när man talar om att man jobbar i en viss ”kabin” talar man också om vilket aktivt språk man har eller, inom GD Tolkning, vilket tolkenhet man tillhör. GD Tolkning har en tolkenhet och en tolkkabin för varje officiellt EU-språk.