Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pracovisko simultánneho tlmočníka

Mnohé konferenčné centrá sú vybavené kabínami a zariadeniami na simultánne tlmočenie.

Ak nie sú v konferenčnej miestnosti zabudované tlmočnícke kabíny, pracujú tlmočníci v kabínach prenosných.

Hlavné konferenčné centrum Európskej komisie, Centre de Conférence Albert Borschette (CCAB), má štyri zasadacie miestnosti s kabínami na simultánne tlmočenie na každom z piatich poschodí.

 

V najväčšej konferenčnej sále Komisie v budove Charlemagne je zabudovaných 23 tlmočníckych kabín.

 

V hlavnom sídle Európskej komisie v budove Berlaymont je spolu 10 zasadacích miestností vybavených zariadením na simultánne tlmočenie.

Z tlmočníckych kabín musí byť dobrý výhľad na priebeh stretnutia, musia byť pohodlné, zvukotesné, klimatizované, dobre osvetlené a musia mať pohodlné kreslá a umožňovať priamy a ucelený výhľad na všetkých účastníkov stretnutia.

Pre tlmočnícke kabíny a zariadenia boli stanovené normy ISO.

ISO 2603external link – 1998 (zabudované kabíny)

ISO 4043external link – 1998 (prenosné kabíny)

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie pracuje podľa vylepšených noriem ISO ktoré zabezpečujú tlmočníkom výborné pracovné podmienky a účastníkom stretnutia vysoko kvalitné tlmočnícke služby.

Ak sa podieľate na výstavbe konferenčných zariadení alebo zasadacej miestnosti s tlmočníckym vybavením môžete sa obrátiť na oddelenie konferenčného manažmentu Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie, kde vám ochotne poskytnú informácie a rady.

"Pracuje v španielskej tlmočníckej kabíne…"

„Pracovať v kabíne“ pre tlmočníkov jednoducho znamená (na rozdiel od iných činností) „tlmočiť“.„Kabína“ zároveň vyjadruje aktívny jazyk tlmočníka alebo oddelenie pre tlmočenie, do ktorého tlmočník patrí. GR pre tlmočenie má jedno tlmočnícke oddelenie alebo jednu kabínu pre každý oficiálny jazyk Únie.