Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ο χώρος εργασίας των διερμηνέων ταυτόχρονης διερμηνείας

Πολλές αίθουσες συνεδριάσεων διαθέτουν σταθερές καμπίνες και εξοπλισμό για ταυτόχρονη διερμηνεία.

Αν δεν υπάρχουν σταθερές καμπίνες, οι διερμηνείς ταυτόχρονης διερμηνείας εργάζονται σε κινητές καμπίνες.

Το κύριο συνεδριακό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το «Centre de Conférence Albert Borschette» (CCAB), διαθέτει τέσσερις αίθουσες συνεδριάσεων με καμπίνες για ταυτόχρονη διερμηνεία σε κάθε έναν από τους πέντε ορόφους του.

 

 

Η μεγαλύτερη αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής, στο κτίριο Charlemagne, διαθέτει 23 καμπίνες.

 

 

Το κτίριο Berlaymont, η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέτει συνολικά 10 αίθουσες συνεδριάσεων, με κατάλληλο εξοπλισμό για ταυτόχρονη διερμηνεία.

Οι καμπίνες πρέπει να προσφέρουν καλή θέα του συνόλου της αίθουσας. Πρέπει επίσης να είναι άνετες, να διαθέτουν ηχομόνωση, κλιματισμό και καλό φωτισμό. Τα καθίσματα πρέπει να είναι άνετα και οι διερμηνείς να μπορούν να βλέπουν το σύνολο της αίθουσας και όλους τους συμμετέχοντες.

Τόσο για τις καμπίνες όσο και για τον εξοπλισμό έχουν καθοριστεί πρότυπα ISO.

ISO 2603external link – 1998 (σταθερές καμπίνες)

ISO 4043external link – 1998 (κινητές καμπίνες)

Η SCIC καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των προτύπων ISO, ούτως ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς και διερμηνεία υψηλού επιπέδου για τους συμμετέχοντες.

Αν ασχολείστε με την ανέγερση συνεδριακού κέντρου ή αίθουσας συνεδριάσεων με εξοπλισμό διερμηνείας, μπορείτε κάλλιστα να ζητήσετε τη γνώμη και τη συμβουλή της Μονάδας Διαχείρισης Υποδομών Συνεδριάσεων της ΓΔ Διερμηνείας.

"Εργάζεται στην ισπανική καμπίνα . . ."

Για τους διερμηνείς, "εργάζομαι στην καμπίνα" σημαίνει κάνω διερμηνεία, σε αντιδιαστολή προς οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ωστόσο, ο όρος "καμπίνα" παραπέμπει επίσης στην ενεργητική γλώσσα του διερμηνέα ή, στo πλαίσιo της ΓΔ Διερμηνείας, στη μονάδα στην οποία ανήκει ο διερμηνέας. Η ΓΔ Διερμηνείας έχει μία μονάδα ή καμπίνα διερμηνείας για κάθε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.