Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pracoviště simultánního tlumočníka

Mnohá konferenční centra jsou vybavena pevně zabudovanými kabinami a zařízením pro simultánní tlumočení.

Nejsou-li v konferenční místnosti zabudovány tlumočnické kabiny, pracují simultánní tlumočníci v kabinách přenosných.

Hlavní konferenční centrum Evropské komise Centre de Conférence Albert Borschette (CCAB) má na každém z pěti pater čtyři zasedací místnosti s kabinami pro simultánní tlumočení.

 

V největším konferenčním sále Komise v budově Charlemagne je zabudováno 23 tlumočnických kabin.

 

V hlavním sídle Evropské komise v budově Berlaymont je celkem 10 zasedacích místností vybavených zařízením pro simultánní tlumočení.

Z tlumočnických kabin musí být dobrý výhled na průběh jednání, musí být pohodlné, zvukotěsné, vybavené klimatizací, mít dobré světlo a pohodlné židle a umožňovat přímý a ucelený pohled na všechny účastníky zasedání.

Pro tlumočnické kabiny a zařízení byly stanoveny normy ISO.

ISO 2603external link – 1998 (zabudované kabiny pro simultánní tlumočení)

ISO 4043external link – 1998 (přenosné kabiny pro simultánní tlumočení)

Generální ředitelství pro tlumočení uplatňuje normy přísnější než normy ISO s cílem zajistit tlumočníkům co nejlepší pracovní podmínky a účastníkům zasedání vysoce kvalitní tlumočnické služby.

Stavíte-li konferenční centrum nebo zasedací místnost vybavenou konferenčním zařízením, můžete se obrátit na oddělení pro správu konferenční infrastruktury generálního ředitelství pro tlumočení, které Vám rádo poskytne informace a rady.

"Pracuje ve španělské kabině …"

Pro tlumočníky „práce v kabině“ znamená tlumočení jako takové, v protikladu k ostatním činnostem. „Kabina“ ale rovněž označuje aktivní jazyk tlumočníka nebo oddělení pro tlumočení, do kterého tlumočník patří. Na generálním ředitelství pro tlumočení je pro každý úřední jazyk EU jedno oddělení neboli kabina.