Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Къде работи устният преводач?

Много конферентни центрове са изградили преводачески кабини с необходимото оборудване за симултанен превод.

Ако няма постоянно изградени кабини, преводачите работят в преносими кабини за симултанен превод. 

Главният конферентен център на Европейската комисия - конферентният център Албер Боршет (Albert Borschette), известен със съкращението CCAB, предлага по четири конферентни зали на всеки от петте си етажа, като всяка от тях е оборудвана с кабини за симултанен превод.

 

Най-голямата конферентна зала на Комисията в сградата Шарлеман (Charlemagne) разполага с 23 кабини.

 

Сградата Берлемон (Berlaymont), седалище на Европейската комисия, разполага с десет заседателни зали, оборудвани за симултанен превод.

Необходимо е от кабините да може да се следи протичането на конференцията. Кабините трябва да са удобни, звукоизолирани, с климатизация, добре осветени и снабдени с ергономични столове. От тях, аудиторията трябва да се вижда пряко и изцяло.

За кабините и за оборудването има приети международни стандарти ИСО - ISO.

ISO 2603external link – 1998 (постоянни кабини)

ISO 4043external link – 1998 (преносими кабини)

ГД "Устен превод" (SCIC) работи за по-стриктни стандарти ISO, които да позволяват на устните преводачи да работят при отлични условия и да им помагат за предоставянето на участниците на устен превод от най-високо качество.

Ако сте предприели изграждането на конферентен център или на заседателна зала, оборудвани за устен превод, не се колебайте да се свържете с отдел "Управление на конферентната инфраструктура" на ГД "Устни преводи", който ще ви даде съвет или препоръки.

"Той работи в испанска кабина…"

На жаргона на устните преводачи, изразът "работи в кабина" означава самият симултанен превод, неговото извършване. Но теминът "кабина" посочва също така активния език на устния преводач, а в рамките на ГД "Устен превод", посочва и към коя езикова единица принадлежи съответният преводач. ГД "Устен превод" е създала "езикова единица" или "кабина" за всеки един от официалните езици на Съюза.