Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Att arrangera en konferens

Konferenser är en viktigt del av Europeiska kommissionens kommunikationspolitik. DG Tolknings enhet för organisation av konferenser är kommissionens professionella konferensarrangör och sköter evenemang i Bryssel och över hela världen på uppdrag av kommissionens olika avdelningar.        

Kabinerna måste vara placerade så att tolkarna kan se förhandlingarna bra. De måste vara bekväma och ljudisolerade, och de måste ha luftkonditionering, bra ljus och bekväma stolar. Det måste även gå att se alla mötesdeltagare.

GD Tolkning har lång erfarenhet av hur man bygger och renoverar mötes- och konferenslokaler och installerar anläggningar för simultantolkning. GD Tolkning delar gärna med sig av sin kunskap till arkitekter, byggnadsföretag och andra som skapar och förvaltar offentliga och privata konferensanläggningar och andra möteslokaler.