Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Organizácia konferencií

Organizácia konferencií zohráva strategickú úlohu v komunikačnej politike Európskej komisie. Oddelenie pre organizáciu konferencií na GR pre tlmočenie je profesionálnym organizátorom konferencií Komisie a má na starosti podujatia pre rôzne útvary Komisie v Bruseli a po celom svete.      

Z tlmočníckych kabín musí byť dobrý výhľad na priebeh stretnutia, musia byť pohodlné, zvukotesné, klimatizované, dobre osvetlené a musia mať pohodlné kreslá a umožňovať priamy a ucelený výhľad na všetkých účastníkov stretnutia.

GR pre tlmočenie má dlhodobé skúsenosti s konštrukciou a renováciou zasadacieho a konferenčného vybavenia, ktorého súčasťou je vybavenie pre simultánne tlmočenie. GR pre tlmočenie sa ochotne podelí o svoje know-how s architektmi, staviteľmi alebo poskytovateľmi verejných, ako aj súkromných konferenčných miestností alebo kongresových centier. Môžeme vám poskytnúť nestranné hodnotenie všetkých aspektov v súvislosti s konferenčným tlmočením a potrebným vybavením a miestnosťami.