Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Konferenču organizēšana

Konferenču organizēšana ir stratēģiski nozīmīga Eiropas Komisijas saziņas politikā. Mutiskās tulkošanas ĢD konferenču organizēšanas nodaļa ir profesionāls Komisijas konferenču organizētājs, un tā gādā par dažādu Komisijas departamentu pasākumiem Briselē un visā pasaulē.  

Zālē notiekošajam jābūt labi redzamam no kabīnēm. Kabīnēm jābūt ērtām, skaņu necaurlaidīgām, aprīkotām ar gaisa kondicionētāju, labu apgaismojumu un ērtiem krēsliem, un visiem delegātiem jābūt no kabīnēm tieši un labi redzamiem.

Mutiskās tulkošanas ĢD ir liela pieredze, kas gūta ierīkojot un atjauninot sanāksmju un konferenču infrastruktūras ar iekārtām sinhronai tulkošanai. Mutiskās tulkošanas ĢD ir prieks dalīties savā zinātībā ar publisku un arī privātu konferenču telpu un centru arhitektiem, celtniekiem vai uzņēmējiem. Mēs varam jums sniegt objektīvu novērtējumu visiem ar konferenču tulkošanu saistītiem aspektiem, kā arī vajadzīgās iekārtas un telpas.