Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Организиране на конференции

Организирането на конференции играе стратегическа роля в комуникационната политика на Европейската комисия. Отделът за организиране на конференции към ГД "Устен превод" е професионалният организатор на конференции на Комисията в Брюксел и на различни места по света за различните отдели на Комисията. Примери за мероприятия, провеждани от ГД "Устен превод". Още...

Необходимо е от кабините да може да се следи протичането на конференцията. Кабините трябва да са удобни, звукоизолирани, с климатизация, добре осветени и снабдени с ергономични столове. От тях, аудиторията трябва да се вижда пряко и изцяло. Още...

ГД "Устен превод" притежава богат опит в проектиране и реновиране на конферентни зали с инсталации за синхронен превод. ГД "Устен превод" с желание ще сподели своя опит с архитекти, строители или организатори на обществени и частни конферентни зали или конгресни центрове. Ние ще ви дадем непредубедена оценка по всички аспекти на конферентния превод и нужното оборудване и зали. Още...