Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hur bör en konferenslokal utformas med tanke på tolkning?

GD Tolkning har lång erfarenhet av hur man bygger och renoverar mötes- och konferenslokaler och installerar anläggningar för simultantolkning. GD Tolkning delar gärna med sig av sin kunskap till arkitekter, byggnadsföretag och andra som skapar och förvaltar offentliga och privata konferensanläggningar och andra möteslokaler.

Konferenslokal

Vårt särskilda team kontrollerar att alla sammanträdeslokaler inom EU och i andra länder där GD Tolknings tolkar ska arbeta uppfyller våra standarder för tolkkabiner och tolkutrustning. GD Tolkning har ett nära samarbete med internationella standardiseringsorgan och tillverkare av tolkutrustning.

GD Tolkning kan ge allmänna råd om dina planerade sammanträdeslokaler, särskilt när det gäller hur de internationella standarderna bör tillämpas i praktiken. Vi är däremot inget byggnadsföretag och kan inte ge rådgivning om sådant som rör själva byggnaden. Vår rådgivning är kostnadsfri, men eventuella resekostnader får du som kund stå för.

Förfrågningar om konsultverksamheten ställs till :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569