Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pomoc pri projektovaní konferenčného vybavenia

GR pre tlmočenie má dlhodobé skúsenosti s konštrukciou a renováciou zasadacieho a konferenčného vybavenia, ktorého súčasťou je vybavenie pre simultánne tlmočenie. GR pre tlmočenie sa ochotne podelí o svoje know-how s architektmi, staviteľmi alebo poskytovateľmi verejných, ako aj súkromných konferenčných miestností alebo kongresových centier. Môžeme vám poskytnúť nestranné hodnotenie všetkých aspektov v súvislosti s konferenčným tlmočením a potrebným vybavením a miestnosťami.

Conference

Náš špecializovaný tím dohliada na to, aby všetky zasadacie miestnosti v Európe a v zahraničí, kde sú tlmočníci GR pre tlmočenie povolaní pracovať, boli v súlade s našimi normami pre tlmočnícke kabíny a zariadenia. GR pre tlmočenie úzko spolupracuje s orgánmi pre medzinárodné normy a výrobcami tlmočníckych zariadení.

GR pre tlmočenie môže poskytnúť rady všeobecného charakteru týkajúce sa vašich plánovaných zasadacích miestností, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie medzinárodných štandardov v praxi. Nemôžeme však zaujať pozíciu poradných inžinierov, ktorí vybudujú vaše vybavenie. Poradenské služby GR pre tlmočenie sú bezplatné, ale akékoľvek cestovné náklady si hradí žiadateľ.

Požiadavky na technické poradenstvo je potrebné poslať na :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569