Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Għajnuna biex tiddisinnja l-faċilità tal-konferenzi tiegħek

Id-DĠ Interpretazzjoni għandu esperjenza estensiva fil-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet għal-laqgħat u l-konferenzi b'istallazzjonijiet għall-interpretazzjoni simultanja. Id-DĠ Interpretazzjoni lest jaqsam l-għarfien tagħha ma’ periti, bennejja jew promoturi ta’ swali tal-konferenzi jew ċentri tal-konvenzjonijiet kemm pubbliċi kif ukoll privati. Nistgħu nagħtuk evalwazzjoni oġġettiva ta’ l-aspetti kollha li jkollhom x’jaqsmu ma’ l-interpretazzjoni tal-konferenzi kif ukoll it-tagħmir u l-kmamar neċessarji.

It-tim speċjalizzat tagħna jara li s-swali kollha tal-laqgħat fl-Ewropa u barra, fejn jintalbu s-servizzi ta’ l-interpreti tad-DĠ Interpretazzjoni, ikunu konformi ma’ l-istandards tagħna għall- kabini u t-tagħmir ta’ l-interpretazzjoni. Id-DĠ Interpretazzjoni jaħdem mill-qrib ma’ korpi ta’ l-istandards internazzjonali u l-produtturi tat-tagħmir ta’ l-interpretazzjoni.

Id-DĠ Interpretazzjoni jista’ jagħti pariri ta’ natura ġenerali dwar is-swali tal-laqgħat li qed tippjana, b’mod partikolari dwar kif tista’ tapplika l-istandards internazzjonali fil-prattika. Madankollu, ma nistgħux nieħdu post l-inġiniera konsulenti li jibnulek il-faċilità. Is-servizzi ta’ konsulenza tad-DĠ Interpretazzjoni huma b’xejn imma jekk ikun hemm xi spejjeż ta’ l-ivvjaġġar dawn ikollhom jitħallsu mill-applikant.

It-talbiet għall-konsulenza teknika għandhom ikunu indirizzati lil :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569