Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Palīdzība jūsu konferences infrastruktūras izstrādei

Mutiskās tulkošanas ĢD ir liela pieredze, kas gūta ierīkojot un atjauninot sanāksmju un konferenču infrastruktūras ar iekārtām sinhronai tulkošanai. Mutiskās tulkošanas ĢD ir prieks dalīties savā zinātībā ar publisku un arī privātu konferenču telpu un centru arhitektiem, celtniekiem vai uzņēmējiem. Mēs varam jums sniegt objektīvu novērtējumu visiem ar konferenču tulkošanu saistītiem aspektiem, kā arī vajadzīgās iekārtas un telpas. 

Mūsu speciālistu grupa pārbauda, vai visas sanāksmju telpas Eiropas un ārvalstīs, kur Mutiskās tulkošanas ĢD tulki ir aicināti strādāt, atbilst mūsu standartiem, kas pieņemti mutiskās tulkošanas kabīnēm un iekārtām. Mutiskās tulkošanas ĢD cieši sadarbojas ar starptautiskām standartizācijas iestādēm un mutiskās tulkošanas iekārtu ražotājiem.

Mutiskās tulkošanas ĢD var sniegt vispārējus padomus par jūsu iecerētajām sanāksmju telpām, jo īpaši, par to, kā starptautiskie standarti piemērojami praksē. Mēs tomēr nevaram aizstāt padomdevējus inženierus, kas būvē jūsu objektu. Mutiskās tulkošanas ĢD konsultāciju pakalpojumi ir bez maksas, bet visus ceļojuma izdevumus sedz persona, kas lūdz konsultāciju.

Tehniskas konsultācijas pieteikumi adresējami :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569