Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Apua kokoustilojen suunnitteluun

Tulkkauksen pääosastolla on erittäin paljon kokemusta simultaanitulkkauslaitteita sisältävien kokous- ja konferenssitilojen rakentamisesta ja saneeraamisesta. Tulkkauksen pääosasto jakaa mielellään taitotietoaan sekä julkisten että yksityisten kokoustilojen ja konferenssikeskusten arkkitehdeille, rakentajille ja rakennuttajille. Tulkkauksen pääosasto pystyy tekemään puolueettoman arvion kaikista konferenssitulkkaukseen liittyvistä seikoista sekä tarvittavista laitteista ja tiloista. 

Tulkkauksen pääosaston erikoisryhmä tarkastaa, että kaikki Euroopassa ja muualla maailmassa sijaitsevat kokoustilat, joissa tulkkauksen pääosaston tulkit työskentelevät, vastaavat tulkkauksen pääosaston omia tulkkikoppeja ja tulkkauslaitteita koskevia vaatimuksia. Tulkkauksen pääosasto toimii läheisessä yhteistyössä kansainvälisten standardoimiselinten ja tulkkauslaitteiden valmistajien kanssa.

Tulkkauksen pääosasto voi antaa yleisluonteisia neuvoja suunnitteilla olevien kokoustilojen suhteen erityisesti sen osalta, miten kansainvälisiä standardeja käytännössä sovelletaan. Se ei kuitenkaan voi korvata tilojen rakentamisesta vastaavia insinöörejä. Tulkkauksen pääosaston konsultointipalvelu on ilmaista matkakustannuksia lukuun ottamatta.

Teknistä konsultointia koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569