Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Abi konverentsiruumi kavandamisel

Suulise tõlke peadirektoraadil on väga suur kogemus konverentsi- ja kohtumisruumide ehitamisel ja uuendamisel ning sünkroontõlke võimaluste loomisel. Suulise tõlke peadirektoraat jagab oma kogemusi meelsasti arhitektide, ehitajate ning ühiskondlike ja erakonverentsiruumide või kokkutulekukeskuste arendajatega. Me võime anda sõltumatu hinnangu kõige konverentsitõlkega seonduva ning ruumi- ja tehniliste vajaduste kohta. 

Ehitatavad

Meie ekspertmeeskond kontrollib, et kõik kohtumisruumid nii Euroopas kui ka väljaspool, kuhu on kutsutud tööle suulise tõlke peadirektoraadi tõlgid, vastaksid meie tõlkekabiinide ja varustuse standardile. Suulise tõlke peadirektoraat teeb tihedat koostööd rahvusvaheliste standardimisasutuste ning tõlkeaparatuuri tootjatega.

Suulise tõlke peadirektoraat võib anda üldist nõu projekteeritud kohtumisruumide ja eelkõige rahvusvaheliste standardite praktikas rakendamise kohta. Me ei saa aga asuda ehitust nõustavate inseneride ossa. Suulise tõlke peadirektoraadi nõustamisteenus on tasuta, kuid reisikulud peab tasuma konsultatsiooni taotleja.

Technical consultancy requests should be addressed to :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569