Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Συνδρομή για το σχεδιασμό των χώρων των συνεδριάσεών σας

Η ΓΔ Διερμηνείας διαθέτει μεγάλη πείρα στην κατασκευή και ανακαίνιση χώρων συνεδριάσεων με εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας. Η ΓΔ Διερμηνείας είναι πρόθυμη να μοιραστεί την τεχνογνωσία της με αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές αιθουσών συνεδριάσεων ή συνεδριακών κέντρων, ιδιωτικών ή δημοσίων. Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε, αμερόληπτα, για ο,τιδήποτε αφορά τη διερμηνεία συνεδριάσεων και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις αίθουσες.

Conference

Η εξειδικευμένη ομάδα μας ελέγχει όλες τις αίθουσες συσκέψεων εντός και εκτός Ευρώπης, στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι διερμηνείς της ΓΔ Διερμηνείας, ώστε οι αίθουσες αυτές να ανταποκρίνονται στα πρότυπά μας σχετικά με τις καμπίνες διερμηνείας και τον εξοπλισμό. Η ΓΔ Διερμηνείας συνεργάζεται στενά με διεθνείς φορείς τυποποίησης καθώς και με κατασκευαστές εξοπλισμού διερμηνείας.

Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει συμβουλές γενικής φύσεως όσον αφορά τις αίθουσες συνεδριάσεων που πρόκειται να κατασκευάσετε και, ειδικότερα, όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου σας. Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν, αλλά τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τους αιτούντες.

Οι αιτήσεις παροχής τεχνικών συμβουλών αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση :

Ms M. Lely
Team Leader Technical Compliance
Office VM 18-02/024
Directorate General for Interpretation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail : SCIC-CONFORM@ec.europa.euexternal link
Tel : +32-2-2974569